Årsmöte Vallerstads hembygdsförening

Publicerad 2021-04-25

Kallelse till årsmöte för Vallerstads hembygdsförening 25 maj kl.18.00. Mötet kommer att hållas utomhus och följa FHM:s riktlinjer.


Anmälan krävs, endast en person/hushåll. Anmälan till: vallerstadshembygdsforening@gmail.com

 
 
Vallerstad Hembygdsförening