BARNKNYPPLING i Skeppsåsgården kl 17.00 med början söndag 1 februari 2009

Publicerad 2009-01-12

Ev. frågor kring barnknypplingen ring Sofie tel. 36 00 10 eller Kerstin tel. 36 20 84

 
 
Skeppsås Hembygdsförening