Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/foreningar/normlosahembygd/foton/normlsa-brandkr-2.shtml

Normlösa Brandkår II

Ytterligare ett kort på frivilligbrandkåren ( fr. Gösta Linds samling )

Här är det tydligt antecknat att fotot är taget 1949 och platsen är utanför brandstationen i Skänninge. Kuren i bakgrunden är taxistationen på Smålandstorget. Kantor Hagberg skiljer sig i mängden i sin vita rock.
Normlösa Brandkår 2