Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/foreningar/nif/nifnyheter/rsmte-normlsa-if-sndag-10-mars-kl-11.shtml

Årsmöte Normlösa IF, söndag 10 mars, kl 11

Söndag 10 mars 2019 kl. 11:00–12:00 på Torpavallen

NIF Logo Färg

Välkomna på årsmöte med Normlösa IF.

2019-03-10 klockan 11:00 Torpavallen

Dagordning

§ 1 Årsmöte öppnas
§ 2 Val av protokolljusterare
§ 3 Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 5 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret
§ 6 Resultat och balansräkning för 2018 samt budget för 2019
§ 7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Val av:
a) Ordförande (2 år)
b) Sekreterare (2 år)
c) Vice Ordförande (1 år)
d) Revisorer 2 stycken (1 år)
e) Revisorssuppleant (1 år)
f) Suppleant (1 år)
§ 10 Övriga frågor
§ 11 Årsmötet avslutas

Om du har facebook så finns det som event: https://www.facebook.com/events/836954639971150

Mvh NIF Styrelsen