Normlösa IF Styrelse och föreningsrepresentanter 2011

Publicerad 2011-04-09

Ut med det gamla, in med det nya!

Det är en ny vår för Normlösa IF, det kan vi konstatera efter årets årsmöte.
Hela styrelsen förutom ordföranden är utbytt mot nya styrelsemedlemmar.

se uppdaterad styrelse

 
 
Normlösa IF