Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/foreningar/borodkor/styrelsemte-bobergskretse-9.shtml

Kretsstämma/Årsmöte med Bobergskretsen söndagen den 24 februari 2008 kl.14.00

Gudstjänst i Älvestad Klockaregård.Stig Witthammar och därefter kretsstämma med kyrkkaffe i Klockaregården. Lotterier m.m.
VÄLKOMNA!

Traditionsenligt börjar kretsstämman med gudstjänst i Älvestad ( detta år i Klockaregården ) kl. 14.00. Därefter samlas vi för kyrkkaffe och kretsstämma. Lotterier m.m. ( vilket brukar innebära att vi tar med oss vinster! - som förhoppningsvis någon annan vinner.....)
Arne Ekholm berättar om kyrkbrandden och vad som hänt sedan dess, - vad månde bliva av en ny kyrka?
VÄLKOMNA!