This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Kretsstämma/Årsmöte med Bobergskretsen söndagen den 24 februari 2008 kl.14.00

Gudstjänst i Älvestad Klockaregård.Stig Witthammar och därefter kretsstämma med kyrkkaffe i Klockaregården. Lotterier m.m.
VÄLKOMNA!

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: