Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/foreningar/borodkor/medlemsmte-rda-korset-10-.shtml

Medlemsmöte Röda Korset 10 maj kl. 19.00

Normlösa församlingshem

Medlemsmöte för samtliga kretsar i Mjölby kommun kl. 19.00.
19.30 Helena Eriksson kåserar över ämnet: " Att vara gift med en landshövding "
Barnkör under ledning av Kerstin Eklund.
Kaffeservering, lotterier m.m.
VÄLKOMNA