Du är här:

Fiber till Bjälbo

Publicerad 2017-10-16

Fiberkabel-2

Under den senaste veckorna har de flesta av fastigheterna här i Bjälbo, med omnejd, fått erbjudande om om anslutning till fiber, dels från IP-Only samt Utsikt bredband. Dock verkar det som om att inte alla fastigheter har fått alla erbjudande. Det kan vara relaterat till vilka register man har använt sig av som underlag vid usticket. Erbjudandena omfattar dock alla fastigheter.

 

IP-only håller informationsmöte på torsdag 19/10 kl 19:00-21:00, Biografen i Skänninge och

Utsikt har kallat till ett informationsmöte den 25/10 kl 18:30 på Mjölby Svartådalens Energi, Industrigatan 6b, Mjölby.

Vi vill uppmana alla som har intresse för fiber, även om man inte fått inbjudan, att gå på dessa möten för att få bättre förståelse innan man tar beslutet.

Utsikt hälsar även att man är välkommen att ringa projektledare Lars Vestman, 0142-85585, direkt. Detta framgår tyvärr inte av utskicket.

 

Anmälningstiden för anslutning är satt till 15/11 för Utsikt och 30/11 för IP Only.

 

Innan ni skickar in anmälan ber vi alla att läsa villkoren noga. Tex skiljers sig uppbindingstiden och åtagandet från oss som beställare mellan de bägge alternativen.

 

Dessutom, den idag tillgängliga radiolänk lösningen för bredband, som tillhandahålls av DJ Data, finns det inga planer på att förändra.

Den lösningen kommer även att finnas kvar framöver.  

 

Med tanke på att det är en fördel ju fler som väljer samma fiberleverantör och för att få en chansen att dela och diskuter våra egna tankegångar vill Bjälborådet också inbjuda till möte 8/11 kl 18:30 i Bjälbo kyrka.

Vi kommer då även passa på att prata andra frågor som är aktuella för byn.